Miekes Blog

Intervisie Lichtenbergmethode

Tijdens de Corona pandemie heb ik een intervisiegroep samengesteld rond de methode Lichtenberg. Met anderen deze Stimulations- und Fragepädagogik bestuderen geeft plezier en een open oor.

Door middel van het stellen van vragen en sensorische stimulaties ontstaat een holistisch zelf-organiserend proces waaruit weer nieuwe vragen ontstaan. Zingen, ademen, klank en muziek komen in een andere hoedanigheid: persoonlijker, vrijer, muzikaler en gemakkelijker.

Waarnemend gewaarwordingen waarderend.
Het zingt zich!

Mooi om in dit geheel Rilke te citeren:

“[…] dat ik u, mijn beste, zo goed als ik kan zou willen vragen geduld te hebben met alles wat in uw hart nog niet tot een oplossing is gekomen en te proberen de vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers en als boeken die in een volkomen onbekende taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven, Het gaat erom alles te leven. Leef uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen. […]”

 

 

 

Auteur: Rainer Maria Rilke
Uit: Brieven aan een jonge dichter, pag. 29
Met een voorwoord door Jean Pierre Rawie
Uitgeverij: Balans, 2009

#nieuwsgierig: Welke zang-vragen leven bij jou?